Миний блогт тавтай морилно уу!

Үнэлгээ


Бичвэр хэлбэржүүлэлтийн үр дүндг тооцох рубрик.
                   Түвшин                 Шалгуур            
Сайн
Хангалттай
Хязгаарлагдмал
Өгөгдлийн сангийн удирдах системийн тухай ойлголт

Өгөгдлийн сангийн тухай ойлголттой байх, бусдад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, тайлбарж чадвартай байх.
Өгөгдлийн сангийн тухай тодорхой хэмжээний ойлголттой байх
Өгөгдлийн сангийг үзэж байгаагүй түүний талаар ойлголт байхгүй
Өгөгдлийн сан үүсгэх ба зохион байгуулалт

Access програмыг бүрэн ашиглаж өөрийн бичсэн зүйлийг ажиллуулж үр дүнг нь харах ба өөрт болон бусдад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай.
Access програмыг сайтар судалж өөрт тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх
Өөрт тулгарсан асуудлыг шийдэж чадахгүй програмыг ажиллуулж чадахгүй ба компьютер болон програм байхгүй.
Өгөгдлийн сангаас шүүлт хийх

Програмдаа өгөгдөл оруулж түүнийгээ хэвлэж гаргах өөрт болон бусдад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх
Програмдаа өгөгдлийг оруулж хэвлэх чадвартай байх
програмдаа өгөгдөл оруулах чадвар байхгүй.
Өгөгдлийн санд функц ашиглах


Програмынхаа чанарт тохирсон функцуудыг зөв хэрэглэж чаддаг байх ба өөрт болон бусдад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх
функцуудыг хэрэглээ болон бүтцийг мэдэж өөрийн програмд хэрэглэх чадвартай байх
Функцуудын талаар ойлголт байхгүй. Хэрэглээг мэдэхгүй

No comments:

Post a Comment